За нас

Агенция по качество и безопасност на стоките СМИЛО® е основана на 22.03. 1991 година. Започва дейността си като консултантско бюро, което обслужва предимно производители, вносители и износители на различни видове стоки.

Представя ги пред министерства и ведомства за издаване на разрешителни и регистрационни документи, относно внос/износ на стоки, суровини и материали.

В годините прераства в Агенция, която консултира освен частния бизнес в областта на фармацията, производството на хранителни и нехранителни продукти, така също и различни структури във ведомства и министерства, подготвящи нормативни документи. Дейността и се профилира и във връзка с хармонизацията на българското законодателство с това на Европейския съюз.

СМИЛО е в състояние да гарантира удовлетвореност на клиентите си, които спазват нормативните изисквания. Чрез консултациите на СМИЛО, те ефективно изпълняват своите проекти.

СМИЛО разполага с екипи от високо квалифицирани специалисти, за широко представяне на услуги в различни области.

Стратегията на СМИЛО е основана в търсене на допълнителни и актуални възможности за осигуряване на ценена от клиента подкрепа. Вследствие на това, за близо 23 години, броят на предоставяните от СМИЛО услуги нараства, като в настоящия момент те включват консултации по управление на проекти, контрол на доставчиците, в това число инспекции на доставки свързани с качеството и безопасността на стоките, експедиция с одитиране, разработване на НАССР системи в различни видове производства и др.

Агенция СМИЛО е известна като независима организация, която създава и защитава свои позиции, които са позиции на частния предприемач. Понякога те са критични към определени министерства и ведомства, относно тяхната безпринципност или липса на професионална политика, например - в отговорни направления от здравеопазването и икономиката. Нашите анализи по съществени въпроси са оценявани по достойноство в: Министерство на земеделието и храните - направление БАБХ, Агенция митници, Федерацията на потребителите и др. В същото време други ведомства, като Министерство на здравеопазването, Комисията по здравеопазване към Народното събрание са срещали аргументираната ни критика, за липсата на "санитарно-здравната политика", по отношение на предварителния санитарен контрол за "стоки имащи значение за здравето на населението", внедряване на НАССР системите за безопасно производство и държавният контрол на храни, напитки и др., недостатъчното обучение по тях и др. Защото тази безпринципност засяга освен бизнеса, така и обикновения гражданин; за липсата на визия по практическата реализация на новите "европейски" изисквания, които Държавата изисква от българския инвеститор, без да му съдейства компетентно.

Развива доброволческа и благотворителна дейност насочена към пациенти с онкологични заболявания.

Член на Съюза на Специалистите по качество в България. Агенция СМИЛО притежава Сертификат № QMS-06-148/2006 за разработване на Системи за управление безопасността на храните - НАССР - ISO 22 000:2008.